NASZA OKOLICA

Nasza wieś, Rajczyn, mieści się w Krainie Łęgów Odrzańskich. Pod nazwą tą kryje się obszar doliny środkowej Odry, obejmujący wiele gmin województwa dolnośląskiego - w tym i naszą gminę, Wińsko. Prawda, że wpadająca w ucho nazwa? Łatwo ją opisać każdemu - no i hasło reklamowe naszej gminy też urzeka - "Wińsko upaja". I możemy się wspólnie pośmiać, ale coś w tym jest, naprawdę. Piękne lasy, bogate w dziką zwierzynę, obfite w grzyby, a przede wszystkim piękne widoki, i dużo spokoju i ciszy.

Kraina Łęgów Odrzańskich to zbór wielu skarbów przyrody - lasy, torfowiska, łąki zalewowe czy starorzecza, siedliska, które tworzą grądy, olsy i łęgi, szczególnie zaś rzadki zespół leśny – łęgi wierzbowe, topolowe i wiązowe. W regionie tym znajduje się kilka rezerwatów przyrody, np. „Odrzysko”, „Brekinia”, „Łęg Korea”, na terenie których występuje szereg stanowisk roślin chronionych, np. jarząb brekinia, kalina koralowa, konwalia majowa, kotewka orzech wodny, paproć wodna salwinia pływająca, lilia złotogłów i wiele, wiele innych.

Dzięki niemal nietkniętej przyrodzie i naturalnemu krajobrazowi na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich występuje także znaczna ilość chronionych gatunków fauny. Swoje lęgowiska mają tu przede wszystkim ptaki, takie jak: dzięcioł średni, kania ruda i czarna, trzmielojad, zimorodek i wiele innych gatunków wodnych i nadwodnych. Spotyka się tu także siedliska bobra, a ślady działalności tych uroczych zwierząt możecie oglądać u nas dosłownie przez płot.

 

Rajczyn. Przygoda, wypoczynek, uśmiech. Niezapomniane noclegi w tipi i jurtach!